Liceum Sportowe Pabianice Rekrutacja 2020

            Zespół Szkół Nr2 w Pabianicach wraz z Pabianickim Klubem Koszykówki PKK99 i Basket 4Ever Ksawerów mają zaszczyt zaprosić do klasy Liceum Ogólnokształcącego z oddziałem sportowym. Oferta kształcenia skierowana jest przede wszystkim do młodzieży czynnie uprawiającej koszykówkę.

            Ideą przyświecającą organizacji klasy jest umożliwienie dzieciom odbywania treningów w ramach zajęć lekcyjnych. Tym samym po zakończonych zajęciach w szkole dzieci będą mogły dysponować wolnym czasem, który będą mogły wykorzystać w sposób dowolny.

            Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania oraz zajęcia z piłki koszykowej w trakcie zajęć szkolnych. W tygodniowym planie lekcji przewiduje się dziesięć godzin zajęć sportowych w sąsiadującej ze szkołą hali sportowej, która posiada aprobatę PZKosz. Nowoczesna baza dydaktyczna i wykwalifikowana kadra nauczycielska są gwarancją uzyskania w przyszłości wysokich wyników na egzaminie maturalnym.

            Zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców prowadzone będą przez trenerów koszykówki. Uczniowie klasy nie będą zobligowani do udziału w rozgrywkach sportowych w barwach wyżej wymienionych klubów.

            Absolwenci szkół podstawowych, którzy uprawiają inne dyscypliny sportu proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły lub poniższym numerem telefonu. W chwili obecnej do klasy uczęszczają osoby uprawiające piłkę ręczną, piłkę nożną, a także te planujące swą przyszłość w innych gałęziach związanych ze sportem jakim jest np. trener personalny.

Kontakt :

www.zs2pabianice.pl             email: szkola@zs2pabianice.pl                      tel.: 600978548

Użyteczne linki :

https://pzkosz.pl/aktualnosci/n/64484/program-szkolenia-dla-szkol.html

https://www.facebook.com/events/521900845198750/

 

Liceum Ogólnokształcące z oddziałem sportowym.

Tygodniowy plan nauczania – obowiazuje od 1 września 2019.

 

Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Razem w czteroletnim okresie nauczania
Jezyk polski 4 4 4 4 16
Jezyk angielski 3 3 3 3 12
Język niemiecki 2 2 2 2 8
Filozofia 1 1
Historia 2 2 2 2 8
Wiedza o społeczeństwie 1 1 2
Podstawy przedsiębiorczości 1 1 2
Geografia 1 2 1 4
Biologia 1 2 1 4
Chemia 1 2 1 4
Fizyka 1 2 1 4
Matematyka 3 4 3 4 14
Informatyka 1 1 1 3
Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
Zejęcia z wychowawcą 1 1 1 1 4
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą 26 29 25 19 99
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
Język angielski 2 2 2 2 8
Drugi przedmiot 2 2 3 2 9
Trzeci przedmiot 1 2 2 5
Razem na obowiazkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 30 34 32 25 121
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 2 2
Doradztwo zawodowe 10 godzin w czteroletnim cyklu kształcenia
Zajęcia specjalizacyjne (piłka koszykowa)
Zajęcia sportowe 7 7 7 7 28
Zajęcia, dla których wymiar określają przepisy wydane na podstawie ustaw
Religia / etyka 2 2 2 2 8
Wychowanie do życia w rodzinie 0,37 0,37 0,37 14 / rok

 

Opracowano w oparciu o „Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym” – zał. Nr4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z dnia 31 marca 2017 r., poz. 703).

 

Plan zeszłorocznej rekrutacji, terminy mogą ulec zmianie :

13.05 – 25.06  –           uczniowie loguja się i dokonują wstępnego wyboru szkoły

21.06 – 25.06  –           składanie kopii świadectw w szkołach preferowanych

16.07               –           pierwsze listy zakwalifikowanych

16.07 – 24.07  –           składanie oryginałów świadectw przez zakwalifikowanych

25.07               –           listy przyjętych

do 05.08         –           postepowanie uzupełniające

21.08               –           lista uzupełniająca

30.08               –           lista ostateczna