COVID 19

Szanowni Państwo.

Wszyscy uczestnicy obozów organizowanych przez nasz klub zobowiązani są do dostarczenia na zbiórkę przed wyjazdem deklaracji, do której link zamieszczony jest poniżej.

Dzieci chorujące na przewlekłe choroby, które będą uczestniczyć w obozach organizowanych przez nasz klub, powinny posiadać opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. Chodzi o czas który jest im ewentualnie potrzebny na załatwienie takiej opinii.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie do dyrektora sportowego p. Bartosza Śpiewaka.

COVID19